CÁ FILLETS THỊT TRẮNG

Thịt trắng, tiêu chuẩn loại 1, không da, không xương, cắt dè, không mỡ.